Spartips för värme


  1. Anpassa inomhustemperaturen till vad du behöver. Ofta kan du sänka temperaturen någon grad utan att för den skull behöva frysa. Om du åker bort en längre tid kan du sänka värmen till cirka 15 grader inne.
  2. Sänk temperaturen i rum som du sällan är i och stäng dörren mot de kalla utrymmena.
  3. Vädra med snabbt tvärdrag. Kom ihåg att alltid stänga av elementet under fönstret när du vädrar. När du vädrat klart väntar du en halvtimme innan du sätter på elementen igen.
  4. Ställ inte möbler för nära elementen eftersom värmen har svårt att nå resten av rummet då.
  5. Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
  6. Dra för gardinerna eller dra ner persiennerna på nätterna så behåller du värme i rummet - värme som annars försvinner ut genom fönstren.
  7. Byt ut termostater som är trasiga eller är 10-15 år gamla.
  8. Isolera vinden. Cirka 15 procent av ett hus värmekostnad försvinner genom taket. Genom att isolera upp till ungefär 50 cm kan man spara pengar på både kort och lång sikt. Om du gör en fasadrenovering ska du naturligtvis passa på att isolera även väggarna.

Fler spartips från Statens Energimyndighet hittar du på Energimyndighetens hemsida.