Nätpriser Alvesta Elnät

Abonnemang för alla ändamål.

 

SÄKRINGSABONNEMANG

 
  HUVUDSÄKRING                                                                                                   
 

Inkl. moms

2023

 

Inkl. moms

2024-01-01

       
         
16A lgh       1 957,00 kr/år 2 153,00 kr/år      
16A       3 093,00 kr/år 3 402,00 kr/år      
20A       4 747,00 kr/år 5 222,00 kr/år      
25A       6 270,00 kr/år 6 897,00  kr/år      
35A       9 890,00 kr/år 10 879,00 kr/år      
50A     14 624,00 kr/år 16 086,00 kr/år      
63A     20 125,00 kr/år 22 138,00 kr/år      
80A     27 115,00 kr/år 29 827,00 kr/år      
100A     35 759,00 kr/år 39 335,00 kr/år      
125A     44 697,00 kr/år 49 167,00 kr/år      
160A     56 167,00 kr/år 61 784,00 kr/år     (Inga nyanslutningar)
200A     69 674,00 kr/år 76 641,00 kr/år     (Inga nyanslutningar)
250A     85 431,00 kr/år 93 974,00 kr/år     (Inga nyanslutningar)

Överföringsavgift 2023, 35,25öre/kWh inkl. moms (28,20öre/kWh exkl. moms)

Överföringsavgift 2024  36,3öre/kWh inkl moms ( 29,04öre/kWh exkl. moms)


I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

·     Nätövervakningsavgift på 4,35kr (5,44 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten
·     Elsäkerhetsavgift på 11,10kr (13,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket
·     Elberedskapsavgift på 39,20kr (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet
·     Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.
 
Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 2023: 49öre/kWh inkl. moms (39,20öre/kWh excl. moms) Energiskatt 2024: 53,50öre/kWh inkl. moms (42,80öre/kWh exkl. moms)
                         

Effektabonnemang

 
   
  Högspänning (N10) Nätpriser 2023 exkl. moms Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms    
  Fast avgift 3 326,15 kr/månad 3 658,77kr/mån    
  Effektavgift 71,54 kr/kW per månad 78,69kr/kW per månad    
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt
150 kr/kVAr och år på det
högsta månadsvärdet som
överstiger 50% av aktiv effek
   
  Energiavgifter för överförd energi: 8,0 öre/kWh 8,24 öre/kWh    
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 870 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år  och Elsäkerhetsavgift 905 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.  
  Lågspänning (N04) Nätpris 2023 exkl. moms Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms    
  Fast avgift 1 361,62 kr/månad 1 497,78kr/månad    
  Effektavgift 88,78 kr/kW per månad 97,66kr/kW per månad    
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt
150 kr/kVAr och år på det
högsta månadsvärdet som
översiger 50% av aktiv effekt
   
  Energiavgifter för överförd energi: 11,20 öre/kWh 11,54 öre/kWh    

Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 4,35kr/år, Elberedskapsavgift 39,20kr/år  och Elsäkerhetsavgift 11,10kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.

Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 2023: 39,20öre/kWh (49öre/kWh inkl. moms) Energiskatt 2024: 42,80öre/kWh (53,50öre/kWh inkl. moms)