100%


100% el
Våra kunder och deras behov av el driver utvecklingen och det är vårt ansvar att anpassa oss till deras förväntningar. Vår ambition är att aldrig vara sämre än våra kunders förväntningar, därför förbättrar vi det vi kan förbättra och försöker påverka det vi inte kan förbättra. 100% el betyder att vi erbjuder närproducerad el genom ett tryggt och pålitligt elnät.


100% värme
När du väljer fjärrvärme väljer du en värmekälla där din och dina grannars värme produceras gemensamt. Då slipper du ta ansvaret för att värmen ska fungera och du bidrar dessutom till en bättre miljö. 100% värme betyder att vi strävar efter att leverera säker och bekymmersfri uppvärmning, med en gemensam omtanke om miljön.


100% bredband
Dagens samhälle ställer stora krav på tillgång till information och på enkla och effektiva kommunikationsvägar. Idag är infrastruktur för kommunikation nästan lika självklart som den för el, vatten och vägar. 100% bredband betyder att vi som delägare i Wexnet kan erbjuda ett brett utbud av bredbandstjänster genom en rad olika operatörer.