Om du ska gräva

En bild på flera elledningar.


Om du planerar att gräva kan du komma i kontakt med våra kablar eller rör. Det är viktigt att du kontrollerar var ledningarna ligger innan du påbörjar arbetet med att gräva. På ledningskollen.se får du gratis hjälp med var våra kablar och rör finns. 

Om du vet eller misstänker att du har skadat våra kablar eller rör bör du ta kontakt med oss på telefon 0472-151 51.