Du ska flytta ut (checklista)

1. Du har två avtal – elnät och elpris

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätavtal, med det elnätföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elprisavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätföretaget ingår i samma koncern får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor – en från elnätföretaget och en från elhandelsföretaget.

2. Säg upp båda en månad innan

Du är betalningsansvarig upp till en månad efter att du anmält flytt. Säg därför upp både elnätavtal och elprisavtal senast en månad innan du flyttar, om inte avtalen anger något annat. Ta kontakt med företagens kundservice eller använd flyttblankett på företagets hemsida. Ofta krävs en skriftlig uppsägning. En avgift i samband med flytt kan förekomma.

Meddela detta när du säger upp avtalen, personnummer eller kundnummer, namn och telefonnummer, ny adress, dit din sluträkning ska skickas, den dag då elleveransen ska upphöra till dig, om möjligt namnet på den som flyttar in efter dig eller fastighetsägaren samt anläggnings id, en uppgift som finns på fakturan från ditt elnätföretag.

3. Mätaren ska läsas av

För att du ska betala rätt summa på din sluträkning när du flyttar ansvarar elnätföretaget för att elmätaren läses av. Se till att den som ska läsa av mätaren släpps in i din bostad, om det är där mätaren sitter. Alternativt kan du läsa av mätaren själv, om du kommer överens med den som flyttar in och med ditt elnätföretag. Be gärna den nye hyresgästen eller ägaren att ta kontakt med elnätföretaget.

4. Avtalen upphör – kontakta ditt elnätföretag/teckna elprisavtal

Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Samtidigt som du uppger din nya adress kan du fråga efter telefon- numret till ditt nya elnätföretag, om du flyttar utanför nätområdet. Det företaget ska du kontakta innan du flyttar in på din nya adress. Även ditt elprisavtal upphör, men du kan fråga ditt elhandelsföretag om du får behålla samma avtal på din ny adress.