Du ska flytta in (checklista)

1. Du har två avtal – elnät och elpris

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätavtal, med det elnätföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elprisavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Antingen får du två fakturor – en från elnätföretaget och en från elhandelsföretaget – eller en faktura, om elhandelsföretaget och elnätföretaget ingår i samma koncern.

2. Anmäl till ditt nya elnätföretag i god tid före inflyttning

Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning till (teckna avtal med) elnätföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. En avgift i samband med flytt kan förekomma. Telefonnumret till ditt nya elnätföretag kan du fråga efter hos ditt senaste elnätföretag.

Dessa uppgifter behöver ditt nya elnätföretag, personnummer, namn, adress och telefonnummer, den dag då elleveransen ska starta, lägenhetsnummer och/eller mätarnummer, uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig – om du känner till det. Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnät- och elprisavtal ska tecknas av samma person.

3. Se till att ha ett elprisavtal med ett elhandelsföretag

Du kan höra med ditt nuvarande elhandelsföretag om du kan behålla ditt elprisavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätavtal börjar gälla.

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag, personnummer, namn, adress och telefonnummer, den dag då din elleverans ska starta, lägenhetsnummer och/eller mätarnummer samt anläggnings id och områdes id. Anläggnings id och områdes id kan ditt elnätföretag hjälpa dig med.

4. Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag

Om du inte tecknar ett elprisavtal är elnätföretaget enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elprisavtal med valfritt elhandelsföretag. Vi som elnätsföretag kommer att anvisa dig som kund till Bixia AB, vilka vi samarbetar med.