Om du ska gräva


 

Om du planerar att gräva kan du komma i kontakt med vårt fjärrvärmenät. Det är viktigt att du tar reda på vart fjärrvärmenätet ligger innan du påbörjar arbetet med att gräva. På ledningskollen.se får du gratis hjälp med vart nätet finns. 

Om du vet eller misstänker att du har skadat vårt fjärrvärmenät bör du ta kontakt med oss på telefon 0472-151 51.