Miljö


Vår verksamhet finns inom områden som direkt påverkar miljön. Därför har vi ett ansvar gentemot dig som kund att sträva efter en god distribution av el, ett optimalt resursutnyttjande för fjärrvärmerörelsen, en bättre IT-infrastruktur och en långsiktigt hållbar god miljö.

Genom ett aktivt medlemskap i globala branschorganisationer följer och påverkar vi utvecklingen inom våra verksamhetsområden.