Vår verksamhet

Alvesta Energi ska garantera en säker och effektiv energiförsörjning inom kärnverksamheten energileveranser. Våra verksamhetsområden är en förutsättning för att hushåll och företag ska kunna behålla drivkraften i sin unika tillvaro. Alvesta Energi har ju fördelen att hitta en balans mellan de olika tjänsterna.


Vår affärsidé

Alvesta Energi ska på affärsmässiga grunder bedriva samhällsnyttig verksamhet inom energi och kommunikation, främst till invånare inom Alvesta kommun och dess närområde.

Vår vision

Vår vision är att verka för, bidra till och utveckla en bättre livsmiljö för Alvesta kommuns invånare och företag. Vi ska vara ett företag andra jämför sig med.

Utveckling

Vi bedriver ingen traditionell forskning men tar vårt utvecklingsansvar på största allvar. För att nå vår vision och våra mål söker vi hela tiden nya, enklare och bättre lösningar i vardagen.

Inom kommunen har vi ett speciellt ansvar att följa energi- och miljöutvecklingen.

Alvesta Energi har ett samhällspolitiskt ansvar att förbättra livsmiljön inom värme-, kommunikations- och elleveranser. Detta ansvar ska garantera varje invånare en trygg tillvaro inom energi och kommunikation.

En bild som förklarar Alvesta Energis olika verksamhetsområden.

Verksamhetsområden

Värmeleveranser: Alvesta Energi AB ska producera, köpa, distribuera och sälja fjärrvärme inom Alvesta kommun.

Kommunikationsleveranser: Biva AB ska genom Wexnet AB erbjuda kommunikation på egen eller hyrd infrastruktur.

Elleveranser: Alvesta Elnät AB ska förvalta, bygga och driva nätverksamhet för elektriska anläggningar inom Alvesta kommun och i dess geografiska närhet.

Produkter och tjänster

Alvesta Energi ska erbjuda slutkonsumenten produkter och tjänster inom energibalans och ambitionen är 100% säkra leveranser