Ägare, styrelse och ledning


Alvesta Energi koncernen

Energibolagen Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB skapades 1996 och är en egen aktiebolagsrättslig koncern med energibolaget som moder. Det dåvarande energiverket bedrevs i kommunal förvaltningsform och ombildades i samband med avreglering och marknadsorientering på 90-talet till två aktiebolag. Koncernen är helägd av Alvesta Kommunföretag AB som är moderbolag i Alvesta Kommuns bolagskoncern.

Bakgrunden till energiverket är ytterst den elektrifiering som kommunen medverkade till inom sitt geografiska område. Verksamheten har därefter riktats mot mer energi- och miljöpolitiska mål med främst utbyggnad av fjärrvärme. Alvesta energi är genom dotterbolaget BIVA AB delägare i  Wexnet AB som arbetar med utbyggnad av IT-infrastruktur med bredband.

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Redskap för att genomföra kommunens klimat- och energiplan
  • Lönsamt, välskött företag som ger kommunen avkastning både vad gällerverksamhetsnytta och i ekonomiska termer
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder
  • Stimulera till en minskad och miljövänligare energiförbrukning
  • Ta tillvara energibranschens möjligheter till utveckling av IT-infrastrukturen för data- och telekommunikation och därigenom förbättra kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter

Styrelsen

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Alvesta kommun.

Styrelsen består av Robert Olesen. Ordf ,  Jessica Johansson 1:e v.Ordf , Veronika Kobak   2:e v.Ordf , Hagart Valtersson , Robin Berg

 VD för företaget är Helen Eriksson

 

Styrelseprotokoll
Alvesta Energi 

Protokoll 231207
Protokoll 231027
Protokoll 231020
Protokoll 230918
Protokoll 230613
Protokoll 230503
Protokoll 230321
Protokoll 230221

Protokoll 221213
Protokoll 221122
Protokoll 221025
Protokoll 220920
Protokoll 220517
Protokoll 220329
Protokoll 220315
Protokoll 220222
Protokoll 211214
Protokoll 211116
Protokoll 210921
Protokoll 210518
Protokoll 210316
Protokoll 210223


Protokoll 201214
Protokoll 201117
Protokoll 201027
Protokoll 200915
Protokoll 200519
Protokoll 200324
Protokoll 200211

Protokoll 191216
Protokoll 191126
Protokoll 191022
Protokoll 190917
Protokoll 190514
Protokoll 190319
Protokoll 190219

Protokoll 181219
Protokoll 181113
Protokoll 181017
Protokpll 180918
Protokoll 180515
Protokoll 180321
Protokoll 180220

Protokoll 171220
Protokoll 171114
Protokoll 171017
Protokoll 170919
Protokoll 170516
Protokoll 170321
Protokoll 170221
Protokoll 170124

Protokoll 161220
Protokoll 161115
Protokoll 161018
Protokoll 160920
Protokoll 160516
Protokoll 160322
Protokoll 160223
Protokoll 160126


Protokoll 151117
Protokoll 151020
Protokoll 150916
Protokoll 150610
Protokoll 150520
Protokoll 150324
Protokoll 150224
Protokoll 150126

Protokoll 141202 


Alvesta Elnät AB

Protokoll 231207
Protokoll 231027
Protokoll 230918
Protokoll 230613
Protokoll 230503
Protokoll 230321
Protokoll 230221

Protokoll 221213
Protokoll 221122
Protokoll 221025
Protokoll 220920
Protokoll 220517
Protokoll 220329
Protokoll 220315
Protokoll 220222
Protokoll 211214
Protokoll 211116
Protokoll 210921
Protokoll 210518
Protokoll 210316
Protokoll 210223


Protokoll 201214
Protokoll 201117
Protokoll 201027
Protokoll 200915
Protokoll 200519
Protokoll 200324
Protokoll 200211

Protokoll 191216
Protokoll 191026
Protokoll 191022
Protokoll 190917
protokoll 190514
Protokoll 190319
Protokoll 190219

Protokoll 181219
Protokoll 181113
Protokoll 181017
Protokoll 180918
Protokoll 180515
Protokoll 180321
Protokoll 180220

Protokoll 171220
Protokoll 171114
Protokoll 171017
Protokoll 170919
Protokoll 170516
Protokoll 170321
Protokoll 170221
Protokoll 170124

Protokoll 161220
Protokoll 161115
Protokoll 161018
Protokoll 160920
Protokoll 160517
Protokoll 160322
Protokoll 160223
Protokoll 160126

Protokoll 151117
Protokoll 151020
Protokoll 150916
Protokoll 150610
Protokoll 150520
Protokoll 150324
Protokoll 150224
Protokoll 150126

Protokoll 141202 


BIVA Bredband i Värend AB


Protokoll 210615
Protokoll 210518
Protokoll 210316

Protokoll 200519
Protokoll 200324

Protokoll 190514
Protokoll 190319
Protokoll 190219


Protokoll 180515
Protokoll 180321

Protokoll170516
Protokoll 170321


Protokoll 160517
Protokoll 160322
Protokoll 160126

Protokoll 150324