Att tänka på när du flyttar in


När du ska flytta in finns det några saker som kan vara bra att komma ihåg. Med vår checklista kan du vara säker på att du inte missar något.

  1. Du har två avtal – elnät och elpris. Som kund har du två olika avtal; ett elnätavtal med elnätföretaget som äger nätet där du bor, och ett elprisavtal med företaget du köper el av. Du får två fakturor – en från elnätföretaget och en från elhandelsbolaget.
     
  2. Gör anmälan i god tid före inflyttning. Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning och teckna avtal med elnätföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. En avgift i samband med flytt kan förekomma. För att göra anmälan behöver du följande uppgifter; namn, personnummer, adress, telefonnummer, startdag för elleverans, lägenhetsnummer och/eller mätarnummer samt uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig – om du känner till det. 
     
  3. Se till att ha ett elprisavtal med ett elhandelsföretag. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätavtal börjar gälla. För att teckna nytt avtal behöver du följande uppgifter; namn, personnummer, adress, telefonnummer, startdag för elleverans, lägenhetsnummer och/eller mätarnummer samt anläggnings- och områdes-id. Anläggnings och områdes-id kan ditt elnätföretag hjälpa dig med.
     
  4. Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag. Om du inte aktivt väljer elhandelsbolag är elnätföretaget skyldig att anvisa ett sådant så att du får el till ditt hem. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av tills du tecknar ett avtal med valfritt elhandelsföretag. Alvesta Energi har har Bixia som anvisat elhandelsbolag. Om du vill byta elleverantör kan du göra det 15 dagar efter flytt.