Din mätare mäter din elförbrukning


Ditt elnätsföretag läser av din mätare automatiskt. De avlästa värdena används av både elnätsföretaget och elhandelsföretaget så att du ska betala för rätt elförbrukning.

Oftast sitter elmätaren så att vi kan komma åt den utan att gå in i ditt hus vid exempelvis byte av mätare. Men sitter den inomhus måste du lämna oss tillträde till den. Vår personal som sköter mätarbyten hemma hos dig kanske du träffat tidigare – har du inte gjort det visar de gärna sin legitimation för dig - både för din och vår skull. Våra mätare fjärravläser vi automatiskt.  Vilken mätare har jag och hur fungerar den?

För kunder med större förbrukning - i praktiken bara näringsidkare - gäller lite andra regler. Här ska förbrukningen registreras varje timme.


Du bör själv läsa av mätaren regelbundet
Detta gäller framför allt om du bytt värmekälla eller när du gjort någon annan större förändring som påverkar din elförbrukning. Tycker du att du förbrukar för mycket så hör av dig till oss så hjälper vi dig. Om du vill gå igenom din elförbrukning själv så hittar du Energimyndighetens spartips här

Din kommunala energirådgivare
För att hjälpa dig att minska din elförbrukning finns kommunala energirådgivare. Även konsumentvägledaren i din kommun vet vart du kan vända dig för att få råd och hjälp. Eller ta kontakt med Alvesta kommuns kommunala energirådgivare