Fler väljer att producera egen el
 

Vi ser en trend att allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk.

För att underlätta för dig som tänker investera i mikroproduktion har vi tagit fram en informationsbroschyr.

Kom ihåg att alltid kontakta oss när du planerar för sol‐ eller vindkraft inom Alvesta Elnäts elnätsområde.

Bild på ett hustak med solpaneler.


Vill du läsa mer om att producera egen el kan du göra det här.