Fler väljer att producera egen el
 

Vi ser en trend att allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk.

Vill du läsa mer om att producera egen el kan du göra det här samt skatteregler för mikroproduktion på skatteverkets hemsida.

Kom ihåg att installatören måste göra en föranmälan samt färdiganmälan till oss när du planerar för sol‐ eller vindkraft inom Alvesta Elnäts elnätsområde.

Bild på ett hustak med solpaneler.