Separation, betalningsproblem eller dödsfall?

Vid separation och en bor kvar

Elnät & elhandel: Kontakta elnätföretaget och elhandelsföretaget. Avtalen är personliga och därför är det inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat, utan företagens medgivande. Kontakta elnätföretaget och elhandelsföretaget.

Fjärrvärme: Kontakta oss. Avtalen är personliga och måste vid behov skrivas över på den som bor kvar.

Vid dödsfall upphör avtalen, kontakta leverantören/leverantörerna

Elnät & elhandel: När du anmält ett dödsfall upphör avtalen, som den avlidne hade. Efterlevande, som bor kvar, måste teckna nya avtal med både elhandelsföretag och elnätföretag.

Fjärrvärme: När du anmält ett dödsfall upphör avtalen, som den avlidne hade. Efterlevande, som bor kvar, måste teckna ett nytt avtal.

Betalningsansvar för obetalda räkningar

Den som har tecknat avtalen är betalningsansvarig. Skulder avskrivs inte när du flyttar.