Priser


Priset för fjärrvärme påverkas av några olika saker, till exempel din förbrukning. Genom att påverka förbrukningen av fjärrvärme i ditt hem bestämmer du båda din kostnad och hur mycket värme som behöver produceras. 

Vi strävar efter att ge dig som kund en jämn och förutsägbar prissättning, baserad på normala drift- och temperaturförhållanden samt priserna för bränsle. Därför fastställs energipriset för 12 månader i taget och justeras den 1 juli varje år. Din faktura för fjärrvärme skickas ut en gång i månaden och baseras på månadsvis avlästa mätvärden för den värmeenergi vi levererat. Under mina sidor kan du läsa av din energiförbrukning.

Vill du ha tips och information om energirådgivning är du varmt välkommen att kontakta oss.