Länkar


Här hittar du användbara länkar med mer information om el, värme och bredband.

Alvesta Kommun
www.alvesta.se

Bixia

Teckna elavtal med Bixia, som ägs av Alvesta Energi AB tillsammans med med flera andra lokala energiföretag i Sverige
www.bixia.se

Energiföretagen Sverige
Branchförening för företag som producerar,distribuerar,handlar med och lagrar el ,värme och kyla
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen
Tillsynsmyndighet över marknaderna för el. naturgas och fjärrvärme
www.ei.se

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se

Nordpool
Handelsplatsen för el
www.nordpoolspot.com

Konsumenternas elrådgivningsbyrå
www.elradgivningsbyran.se

Konsumentverkets elpriser
www.konsumentverket.se

Elsäkerhetsverket
Här hittar du svar på frågor angående elsäkerhet
www.elsakerhetsverket.se

Boverket
Information om stöd och bidrag som går att söka inom boende
www.boverket.se

Wexnet
www.wexnet.se