Drifthändelser

Ursprungsland för använda bränslen: Sverige

Alvesta – 2024

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Direkta produktionsutsläpp (g CO2e/kWh)

Återvunnen energi

Rökgaskondensering

Förnybart

Sekundära biobränslen

Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution

Övrigt

Fossilt