Jämförpriser

2024-01-01

Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.

Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför  görs eventuella justeringar av energipriset en gång per år . Den fasta avgiften regleras på samma sätt.

FV priser fr.o.m 2024-01-01

Tabell 1. Kundkategori småhus (priser inkl. moms)

Årlig förbrukning i KWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 18 277,50 kr 2340,00 kr 15 937,50 kr
20000 23 590,00 kr 2340,00 kr 21 250,00 kr
30000 34 215,00 kr 2340,00 kr 31 875,00 kr
40000 44 840,00 kr 2340,00 kr 42 500,00 kr

                

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus och industrier (priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 72 986,00 kr  4 986,00 kr 68 000,00 kr
193 174 024,00 kr 9 974,00 kr 164 050,00 kr
500 444 949,00 kr  19 949,00 kr 425 000,00 kr
1000  884 313,00 kr

 34 313,00 kr

850 000,00 kr

 

Tabell 3. Kundkategori Lokaler (priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år  Varav under året fast del   Varav under året rörlig del
80 72 986,00 kr  4 986,00 kr   68 000,00 kr
193 174 024,00 kr 9 974,00 kr   164 050,00 kr
500 444 949,00 kr  19 949,00 kr   425 000,00 kr
1000  884 313,00 kr

 34 313,00 kr

  850 000,00 kr