Jämförpriser:2019-07-01 t.o.m 2022-06-31

Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.

Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. dDärför görs eventuella justerar av energipriset den 1 juli varje år och fastställs för 12 månader i taget

 

FV priser 2019-07-01 t.o.m 2022-06-31

Tabell 1. Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i KWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 14 224,00 kr 1 571,00 kr 12 653,00 kr
20000 18 441,00 kr 1 571,00 kr 16 870,00 kr
30000  26 876,00 kr 1 571,00 kr 25 305,00 kr
40000 35 311,00 kr 1 571,00 kr 33 740,00 kr

                

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus (Priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 53 256,00 kr 2 625,00 kr 50 640,00 kr
193 127 419,00 kr 5 250,00 kr 122 169,00 kr
500 327 001,00 kr 10 501,00 kr 316 500,00 kr
1000 651 378,00 kr

18 378,00 kr

633 00,00 kr

 

Tabell 3. Kundkategori Lokaler (Priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år  Varav under året fast del   Varav under året rörlig del
80 53 256,00 kr   2 625,00 kr   50 640,00 kr
193 127 419,00 kr 5 250,00 kr   122 169,00 kr
500 327 001,00 kr 10 501,00 kr   316 500,00 kr
1000 651 378,00 kr

18 378,00 kr

  633 00,00 kr