Att tänka på när du ska flytta ut 


Kanske är inte elavtalen det första du tänker på när det är dags att flytta. Det kräver inte heller någon större insats av dig men det lönar sig att vara ute i tid. Här är lite att tänka på i samband med flyttning.

  1. Säg upp båda avtalen en månad innan. Du är betalningsansvarig upp till en månad efter att du anmält flytt. Säg därför upp både elnät-och elprisavtal senast en månad innan du flyttar, om inte avtalen anger något annat. Ta kontakt med företagens kundservice eller använd flyttblankett på deras hemsida. Ofta krävs en skriftlig uppsägning. En avgift i samband med flytt kan förekomma. 

    För att säga upp avtalet krävs följande uppgifter; namn, person- eller kundnummer, telefonnummer, ny adress, dagen då elleveransen ska upphöra,  om möjligt namnet på den som flyttar in eller på fastighetsägaren samt anläggnings-id. Du hittar ditt anläggnings-id på fakturan från ditt elnätföretag.
     
  2. Se till att läsaren läses av. För att du ska betala rätt summa på din sluträkning när du flyttar ansvarar elnätföretaget för att elmätaren läses av. Vill du kan du själva läsa av mätaren om du kommer överens med den som flyttar in och med ditt elnätföretag. 
     
  3. Kontakta ditt elnätföretag och teckna elprisavtal. Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Om du flyttar utanför nätområdet ska du därför ta kontakt med ditt nya elnätföretag och uppge din nya adress. Tänk på att även ditt elprisavtal upphör när du flyttar. Du kan fråga ditt elhandelsföretag om du får behålla samma avtal på din ny adress.