Prislista fjärrvärme villa

 

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme för konsument f.o.m 1 april 2019


 

Prislista Fjärrvärme Villa Fast årsavgift Rörlig Energiavgift Anslutningsavgift från

Priser inklusive moms och giltig från och med

2019-07-01

1571: - 84,35 öre per kWh

21 000,00 Kr inkl. moms

Kontakta Alvesta Energi för att få en offert på just din fastighet.

       

Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering.

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför görs eventuella justerar av energipriset den 1 juli varje år och fastställs för 12 månader i taget

Energirådgivning

Ni kan alltid vända er till Alvesta Energi för tips och information om energirådgivning

Fakturering

Fakturering sker månadsvis och grundas på månadsvis avlästa mätvärden för mängden levererad värmeenergi. Mätresultaten ska rapporteras till kunden en gång per månad”.

Prislistan gäller tillsvidare och återfinns på vår hemsida www.alvestaenergi.se eller skickas på begäran.