Tillgänglighet

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna hanteras, förstås och vara tillgänglig för alla. Här beskriver vi hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vår webbplats ska i möjligaste mån uppfylla de riktlinjer som finns i WCAG 2.1 nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till kundtjanst@alvestaenergi.se och märk meddelandet med
”Tillgänglighet webb”.

Förbättra och upprätthålla tillgängligheten

Innehåll som idag inte är tillgänglighetsanpassat:

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service. Vi samarbetar med vår webbyrå när det gäller utveckling och design av webbplatsen enligt WCAG 2.1 A och AA och följer DIGGs checklista för webbriktlinjer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av http://alvestaenergi.se/, med hjälp av våra leverantörer. Senaste bedömningen gjordes den 20 maj 2020 Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.


Webbplatsen publicerades den 8 juli 2020
Redogörelsen uppdaterades senast den 4 november 2020