Vad innebär elområden?


 

En karta över Sveriges olika Elområden som Alvesta Energi ansvarar för.Sedan 2011 är Sverige indelat i elområden, en uppdelning som ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Idag produceras huvuddelen av all vattenkraftsel i norra Sverige, medan det förbrukas mest el i södra Sverige. Det betyder at elen måste transporteras långa sträckor. Dessutom agerar Sverige genomgångsland för el från hela Norden. Det ställer nya krav på flödet av el genom landet. 

 

Hur påverkar de mig som kund?
Som kund hos oss kan du välja att handla el från vilket bolag som helst i hela landet. Priserna som bolagen anger påverkas av flera faktorer, exempelvis konjunktur, temperatur, produktionskapacitet – och av elområden. Elområdena kan göra elen billigare i norr, eftersom det där finns ett överskott på el, och dyrare i söder som har ett underskott av el. Det är dock viktigt att komma ihåg att priserna förändras och påverkas av fler faktorer än elområden. Ibland blir prisskillnaden större och mer märkbar, ibland finns ingen skillnad alls. Det du som kund kan göra för att påverka ditt elpris är att aktivt söka efter det elhandelsbolag och avtal som passar dig bäst. 

Vilket elområde tillhör jag?
För att se vilket elområde du tillhör behöver du känna till ditt nätområdes-ID. Det finns på din elfaktura, bestående av tre bokstäver. Alvesta Elnäts område benämns ALV. Här kan du se vilket elområde du tillhör.