Förändring av elanläggningar


En bild på flera elledningar.Avslut eller förändringar av en elanläggning ska alltid anmälas till oss. Anmälan görs av en behörig elinstallatör via en för-, del- och färdiganmälanstjänst. När anmälan är gjord registreras ärendet hos oss. När anläggning är klar för anslutning anmäler installatören detta genom en färdiganmälan till oss. 

Anmälan görs här.