En värmeväxlare & en mätare

Din mätare kan berätta en hel del för dig

Din mätare innehåller mycket nyttig information om din anläggning och din förbrukning. Du kan läsa av ett stort antal olika parametrar - en efter en - genom att trycka på knappen på mätarens framsida. I grundläget visas alltid din totala förbrukning men du kan också se:

Vattenflöde [l/h] Följer din förbrukning. På sommaren när du inte behöver uppvärmning, ska flödet vara noll förutom när du använder varmvatten.

Aktuell effekt [kW] Varierar vanligtvis från 0-10 kW beroende på behovet just nu. Kortvarigt kan effekten vara betydligt högre om du t ex använt mycket varmvatten.

E eller F Visas detta felmeddelande på din mätare är det något som inte fungerar som det ska. Gör en felanmälan till oss

Avläsning
Fjärrvärmemätarna avläses automatiskt och fakturan baseras på den faktisk förbrukningen. Skulle någonting hända med den automatiska avläsningen sker preliminärdebitering som justeras till faktisk förbrukning vid nästa automatiska avläsning.

Din värmeväxlare

Kräver normalt inget underhåll men det är viktigt att titta till utrustningen ibland och kontrollera att allt ser ut att fungera. Har du problem med din värme eller din anläggning så finns tips och rekommendationer under fel/störning