Teckna elnätsavtal


Hur tecknar jag nytt elnätsavtal?
Ska du flytta? Då behöver du teckna ett avtal för din elleverans. Kom ihåg att säga upp ditt gamla avtal i god tid innan du flyttar. Du är betalningsansvarig för elanvändningen tills dess att du har sagt upp avtalet. 

När ska jag teckna ett nyanslutningsavtal?
Ska du bygga hus? Eller kanske dra in el i sommarstugan? Då behöver du teckna en nyanslutning. Det kan du göra här.

Vad innebär tillfällig elanslutning?
Ska du bygga hus behöver du kanske byggström under tiden du bygger. Då måste du ha en tillfällig anslutning.