Fjärrvärme


Du som är fjärrvärmekund hos oss i Alvesta eller Moheda får även fjärrvärmen fakturerad från oss på samma faktura som elnätet. Kunder i Vislanda har inget elnät hos oss och får därför en faktura med enbart fjärrvärme Alvesta Energi. Vi fakturerar en rörlig och en fast del även för fjärrvärme.

Den fasta delen baseras på årsförbrukning och vilken sorts fastighet (villa eller flerbostadshus/industrier) som fjärrvärmen anslutits till. Alla villor och småhus har samma fasta avgift. Flerbostadshus och lokaler/industrier har fasta avgifter som baseras på inom vilket intervall årsförbrukningen befinner sig. Den fasta avgiften fastställs då för 12 månader i taget. Den rörliga avgiften beräknas genom att våra mätare läser av temperaturskillnaden och flödet i det vatten som går in i din fastighet och det vatten som går ut igen. Detta fjärravläser vi automatiskt från dina mätare varje månad. Den rörliga avgiften baseras på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför ses de rörliga priserna över en gång per år för att stämma så väl överens med rådande förhållanden som möjligt. Eventuella justeringar på priset görs då den 1 juli och gäller 12 månader framåt i tiden. Vill du läsa mer om fjärrvärmepriser kan du göra det här.

Nedan ser du ett exempel på en specifikation på en fjärrvärmefaktura.

En bild som förklarar driftkostnaden för fjärrvärme hos Alvesta Energi.