Elavbrott


Om du är utan ström
Det kan finns många anledningar till att elen försvinner hemma hos dig. Det kan handla om att en säkring har gått i ditt hem, att någon har grävt av en kabel, att ett träd fallit över de luftburna ledningarna eller att något har hänt i mottagningsstationerna som tar emot el från de stora regionnäten.

Vad gjorde du innan strömmen försvann? Kanske du slog på tvättmaskinen, våffeljärnet och kaffebryggaren samtidigt? Börja alltid med att kontrollera om du har överbelastat elen i ditt hem. Det gör du enklast genom att titta i säkringsskåpet. Säkringsskåpet hittar du oftast i hallen, groventrén eller källaren. Om en säkring har gått har pärlan längst ut i änden lossnat. Om du har automatsäkring ser du vilken säkring som överbelastats genom att knappen har fällts ner. Återställ då säkringen genom att trycka upp knappen igen.

Avbrottet kan även bero på jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytarens uppgift är att stänga av eltillförseln när en elutrustning eller kabel är felaktig, blöt eller liknande. Ofta utlöses jordfelsbrytaren när du har t.ex. julbelysning i trädgården. Jordfelsbrytaren sitter oftast i anslutning till dina säkringar. Den återställer du genom att fälla upp knappen eller vrida tillbaka den beroende på vilket fabrikat du har. Men tänk på att åtgärda det felet som utlöste jordfelsbrytaren innan du försöker återställa den igen.

Är grannarna utan el? Har grannarnas lampor också slocknat är felet antagligen inte i din anläggning. Om elavbrottet inte beror på överbelastning i ditt hem bör du kontakta Alvesta Elnät AB för att meddela att du är utan ström. Det gör du genom att ringa 0472-151 51.

Du hittar även snabbt information på vår hemsida www.alvestaenergi.se. Vi uppdaterar händelseförloppet så ofta vi kan och lägger in uppskattad tid till lösning av problemet i de fall vi kan förutspå en sådan.

Vår kundtjänst svarar gärna på dina frågor och nås på telefonnummer 0472-150 38.

I de fall avbrottet är av längre karaktär bör du ha utrustning hemma så att du klarar dig i 1-2 dygn. Exempel på utrusning som är bra att ha är:
- Ficklampa
- Batterier
- En batteridriven radio för att kunna få information om avbrottet
- En laddad powerbank för att kunna ladda din mobiltelefon
- Campingkök eller mat som du inte behöver värma eller förvara i kyl

 

Ersättning från ditt nätbolag om du är utan ström

Om du som kund i vårt elnät råkar ut för ett elavbrott som varar mellan 12 och 24 timmar har du rätt att få ersättning av oss för 12,5% av din beräknade årliga nätkostnad. Vid längre avbrott gäller högre ersättning, det kan du se i bilden nedan. Som mest kan du få ersättning för tre års nätkostnader (300%). Om nätföretaget kan visa att avbrottet ligger utanför företagets kontrollansvar behöver företaget dock inte ersätta kunden. 

 

                         En bild på en tabell som visar hur mycket du får i ersättning om du fått ett elavbrott under en längre tid än 12h.

 

Ersättningen betalas ut till dig automatiskt som mest sex månader efter den månad som elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet. Om ersättningen inte betalas ut måste du kräva ersättning senast inom två år från avbrottet. Det gör du genom att ladda ner en ansökningsblankett och skicka den till: Alvesta Elnät AB, Ansökan om ersättningskrav, 342 80 Alvesta. Du är givetvis även varmt välkommen in till vårt kontor på Blädingevägen 22 i Alvesta för att lämna din ansökan till oss.

Du som kund har även rätt till skadestånd om du kan påvisa ekonomiska skador som uppkommit som en följd av elavbrottet. Det kan du gälla utgifter, bortfall av inkomst eller annan förlust som avbrottet orsakat.

Nätföretaget kan få jämka avbrottsersättningen om ersättningen skulle innebära att företaget drabbas oskäligt hårt ekonomiskt. Ersättningen kan även jämkas om arbetet med att få igång elförsörjningen försenats på grund av storm och mörker som medfört betydande risker för arbetstagarna på elnätsföretaget. Med jämkning menas att företaget inte behöver betala ut hela ersättningen.

Vi vill att du som kund ska vara nöjd med Alvesta Energi och därför är din åsikt viktig för oss. Har du synpunkter på vår hantering av ditt ärende, ber vi dig att ta kontakt med oss.

Vet eller misstänker du att du har orsakat ett strömavbrott genom att gräva?
Kontakta oss omgående på telefonen för akut felanmälan 0472-151 51.


Vad händer vid effektbrist i elnätet?
Svensk Energi har tagit fram två broschyrer om effektbrist och frånkoppling av el. De innehåller vanliga frågor från allmänheten och hur det går till vid en ansträngd situation i elsystemet, inklusive praktiska råd.

Gatubelysning
Om gatubelysning inom Alvesta kommun inte lyser ska felanmälan göras via telefon till Alvesta kommuns kontaktcenter  0472-150 00. Ange vad är problemet, adress där felet ska åtgärdas, ditt namn och ditt telefonnummer.