Företagsinformation


Alvesta Energi är en energikoncern inom Alvesta Kommunföretag. Sedan 2006 består koncernen av Alvesta Energi och dotterbolaget Alvesta Elnät. 

Alvesta Energi verkar för en säker och effektiv energiförsörjning inom vår kärnverksamhet – energileveranser. Våra verksamhetsområden är en viktig del i tillvaron för de människor som bor och arbetar i Alvesta kommun.

Vår affärsidé är att på affärsmässiga grunder bedriva samhällsnyttig verksamhet inom energi, främst till invånare i Alvesta kommun och dess närområde.

Vår vision är att verka för, bidra till och utveckla en bättre livsmiljö för människor som bor och arbetar i Alvesta kommun. Vi ska vara ett företag för andra att jämföra sig med.

En bild som förklarar Alvesta Energis olika verksamhetsområden.För att nå vår vision och våra mål söker vi hela tiden nya, enklare och bättre lösningar i vardagen. Som en del av kommunen har vi ett speciellt ansvar att följa energi- och miljöutveckligen. Vi har dessutom ett samhällspolitiskt ansvar att förbättre miljön inom värme- och elleveranser. Det ansvaret ska garantera varje invånare en trygg tillvaro avseende dessa områden.

Våra verksamhetsområden är värme- och elleveranser. Vi ska producera, köpa, distribuera och sälja fjärrvärme inom Alvesta kommun. Vi ska genom Alvesta Elnät förvalta, bygga och driva nätverksamhet för elanläggningar inom Alvesta kommun med omnejd. Vi ska också erbjuda våra kunder produkter och tjänster inom energibalans med ambitionen 100% säkra leveranser.