Hur gör jag för att ansluta fjärrvärme till mitt hem?


Utbyggnaden av vårt fjärrvärmenät görs på ett klokt sätt så att fjärrvärme är det bästa alternativet även för framtida generationer. Därför bedriver vi utbyggnaden på ett affärsmässigt sätt – det vill säga att vi bara bygger när våra baskrav på lönsamhet i projekten uppfylls. På så vis säkrar vi en lönsam och trygg fjärrvärme för både dagens och morgondagens kunder. 


Bor du i ett område som ännu inte har fjärrvärme?
Du kan göra en intresseanmälan för fjärrvärme till oss. Kolla gärna intresset hos dina grannar också – ju fler ni är som önskar fjärrvärme, desto större kan lönsamheten i ett eventuellt projekt vara. Innan vi påbörjar en utbyggnad beräknar vi lönsamhet och lämnar offerter till de som bor i området.

 

Är du kund i ett område som har fjärrvärme?
Då är anslutning till fjärrvärme inga problem! Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan.


Ska du flytta in i ett område med fjärrvärme?
Teckna ett fjärrvärmeavtal innan du flyttar in! Vi rekommenderar att du läser av mätaren vid tillträde till fastigheten och rapporterar det till oss. Om du ska flytta ut ur en fastighet med fjärrvärme, tänk på att i god tid anmäla din flytt så att vi hinner läsa av din mätare innan du flyttar. 


Blivande kund? Vi tar hand om allt.

Fjärrvärmeanslutning ger dig som kund rätt till skattereduktion för ROT-arbeten, om du uppfyller vissa villkor. Det innebär att du som privatperson kan dra av 30% av arbetskostnaden (inklusive moms), dock högst 50 000 kronor per person och år. Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten är:

– Att beställaren av fjärrvärmeanlutningen måste vara ägare till huset
– Att fastigheten skall vara ett småhus äldre än 5 år
– Att ROT-arbetet skall vara hänförligt till sökandens hushåll
– Att sökanden skall vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång

Vill du ha mer information om ROT-avdrag för Alvesta Energis arbeten kan du läsa mer på skatteverkets hemsida.