Din elmätare

Nästan alla våra mätare fjärravläses för att avläsa din förbrukning. Majoriteten av mätarna i vårt nät ser ut som beskrivet nedanför.

 

Fjärravläst mätare med Terminal typ MSI-11

Denna mätare och terminal använder elnätet för att kommunicera.

En bild på en fjärravläst mätare med Terminal typ MSI-11.

Din förbrukning läser du i mätarens fönster.

Kommunikationsterminalen har sex lysdioder som ger information. Denna information har du normalt ingen nytta av utan är till för vår egen skull.

Dioderna visar:

IEC1107 Kommunikation mellan terminalen och mätaren.

Mbus Blinkar när en mätare är ansluten. Fast sken när två mätare är anslutna.

OUT Lyser när styrutgången är aktiv.

PKD Blinkar när vi kommunicerar med mätaren.

WINK Blinkar varannan sekund, visar att den är inkopplad mot nätet. 

SERVICE I normalläge är dioden släckt. Sken indikerar störningar i kommunikationen med vår dator

 

Fjärravläst mätare med Terminal typ LG 10

Sitter hos de kunder som inte har fjärrvärmemätare och använder elnätet som kommunikation.En bild på en fjärravläst mätare med Terminal typ LG 10.

Din förbrukning läser du i mätarens fönster.

Kommunikationsterminalen har sex lysdioder som ger information. Denna information har du normalt ingen nytta av utan är till för vår egen skull.

DLMS Kommunikation mellan terminalen och mätaren.

SO1 Pulsingång från t ex en annan mätare

OUT Lyser när styrutgången är aktiv.

PKD Blinkar när vi kommunicerar med mätaren.

WINK Blinkar varannan sekund, visar att den är inkopplad mot nätet.

SERVICE I normalläge är dioden släckt. Sken indikerar störningar i kommunikationen med vår dator.

 

En bild på en elmätare med inbyggd GPRS kommunikation E350 Landis+Gyr.Elmätare med inbyggd GPRS kommunikation E350 Landis+Gyr

Nya genarationen  elmätare med inbyggd kommunikationsmodul för fjärravläsning. Kommunikationen via mätare sker via det mobila nätet i GPRS teknik.

 

Beskrivning av mätare samt funktioner:

Mätarens kommunikationsmodul sitter i mitten. Den modulen möjliggör att vi kan läsa av värden samt kommunicera med mätaren.

Gröna knappen längst upp till höger har flera funktioner. Genom att trycka på den här knappen flera gånger kan man bläddra genom olika menyer i mätaren och få information om följande:

  • - Mätarställning totalt (Sedan mätaren sattes upp, börjar alltid på 0)
    - Anläggningens momentana förbrukning
    - Fasspänning L1, L2, L3
    - Fasström I1, I2, I3
  • Byte av elmätare

    Vid byte eller nyinstallation av mätare meddelar vi dig som kund när vi planerar att genomföra arbetet via brev eller telefon. När bytet eller installationen är genomförd lämnas informationen till våra administratörer som för in informationen i systemet och du som kund får mätarställningarna vid byte på nästa faktura.