Publicerad: 12 juni 2018 | Planerad driftstörning Fjärrvärme

Viktig information ang.Fjärrvärmeavstängning i Östra Alvesta

Viktig information ang.Fjärrvärmeavstängning i Östra Alvesta

Alvesta Energi kommer att utföra servicearbeten på fjärrvärmenätet i Östra Alvesta. Fjärrvärmen kommer under arbetet att vara avstängd till vissa fastigheter under Tisdagen den 12 juni. 2018 mellan kl.08:00 t.o.m. 12:00. Utöver detta kan mindre störningar förekomma i hela nätet under dagen.

Berörda områden är: Högalundsvägen/Ekelundsvägen/Spåningslanda vägen/Furulundsvägen/Lunnagårdsvägen/Nybolundsvägen/Åsenlundsvägen/Rosenlundsvägen/Vintervägen/Mältarevägen

Vid eventuella frågor vänligen kontakta kundtjänst på Alvesta Energi för ytterligare information.Tel:0472-150 38

Med vänlig hälsning

Alvesta Energi