Arkiv drifthändelser

07 november 2023 | Kundinformation från Alvesta Energi

Ny fakturalayout

Vi har ny fakturalayout. Fakturerade värde stämmer men i vissa fall har ett felaktigt beräknat årsvärde förekommit samt en rimligt stor förbrukning...

07 november 2023 | Planerad driftstörning Fjärrvärme

Ny fakturalayout

Vi har ny fakturalayout. Fakturerade värde stämmer men i vissa fall har ett felaktigt beräknat årsvärde förekommit samt en orimligt stor förbruknin...