Arkiv drifthändelser

17 november 2022 | Akut driftstörning Elnät

Felavhjälpning avslutat.

Vi har en störning i elnätet och felsöker för tillfället. Åtgärdar så fort som möjligt. Felavhälpning avslutad