Publicerad: 27 maj 2021 | Planerad driftstörning Fjärrvärme

Fjärrvärmeavstängning Moheda

Torsdagen den 27 maj. 2021 mellan kl.08:00 och 16:00

Alvesta Energi kommer att utföra servicearbeten på fjärrvärmenätet i delar av Moheda.Med anledning av detta så kommer fjärrvärmeleveranserna att vara avstängda under ovanstående tid. Detta påverkar både leveranserna av värme och varmvatten.Störningar i leveranserna kan inträffa även under fredagen den 28 maj 2021.Alvesta Energi ber om förståelse för de störningar som kan uppkomma i samband med arbetet.För att få ytterligare detaljerad information kan ni besöka vår hemsida www.alvestaenergi.se eller

Berörda gator är: Ulfsaxväg- Ljungvägen-Hembygdsvägen-Torpsbruksvägen- Banérgatan- Enevägen-Lärkgatan- Klockmakarvägen-Lingonvägen-Granvägen-Almvägen

Berörda kunder har också aviserats vi SMS .kontakta kundtjänst på telefon 0472-150 38

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Alvesta Energi