Ersättningsnivåer


Ersättningsbeloppet beror på avbrottsperiodens längd. Olika ersättningsbelopp gäller för avbrott längre än 12 timmar, 1 dygn, 2 dygn upp till och med 12 dygn. Ersättnings- beloppet beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst ett minimibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad.

Procentuella ersättningar (och minimibelopp): 

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden. Därvid kan ersättningen bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp. Avbrottsersättningen erhålls genom att Alvesta Elnät AB gör en reduktion på kommande faktura.